Jag har arbetat som socialsekreterare i Ljusdals kommun i över 20 år. Under min första tid, med arbete inriktat på inackorderingshem, blev jag tillfrågad av kommunledningen om att starta upp en helt ny ungdomsverksamhet i öppen vård. Verksamheten fick namnet Centrumgruppen och riktade sig till hela kommunen. Senare kom verksamheten att få namnet Tryggve. De bärande idéerna bakom vår verksamhet väckte stor uppmärksamhet i hela landet och under åren har vi haft många studiebesök.

Det framgångsrika konceptet går ut på att arbeta med redan befintliga resurser och att samarbeta med alla som arbetar med ungdomar i kommunen. Ett upptäckarsystem mellan alla dessa människor gör att man lätt och effektivt kan arbeta förebyggande med ungdomar. Ur detta fantastiskt roliga arbete har en ide växt fram hos mig om att jobba vidare med handledning i familjehem. Eftersom jag har arbetat intensivt med nätverk och föräldraarbete vet jag att framgången för det mesta finns hos de vuxna för att hjälpa barn och tonåringar.

Jag har bred grundutbildning, först som behandlingsassistent, senare som familjeterapeut och handledare. Under åren har jag också haft många utbildningsdagar i nätverksarbete. Jag har fått egen handledning i arbetet för lektor Tore Persson i Lund och s.k. Ben Furman-utbildning i lösningsfokuserat behandlingsarbete och hemstudier i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Efter min pensionering i oktober 2006 handleder jag några grupper i min hemkommun. Det är för mig en viktig uppgift att fortsätta att entusiasmera människor till ett bra liv!
Jag känner mig i mitt livs form och vill fortsätta att arbeta ett tag till med det som jag själv har valt.

 

anita
Anita Lööv